My Company Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về My Company instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng